PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KLIKK PÅ KARTET FOR Å FINNE DIN SENTRAL

Kart Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Hedmark Møre og Romsdal Oppland Sogn og Fjordane Buskerud Hordaland Rogaland Telemark Aust-Agder Vest-Agder Akershus Oslo Vestfold Østfold

Bry deg før det brenner

Eldre over 70 år har 4-5 ganger høyere risiko for å omkomme i brann enn den øvrige befolkningen. Brannsikkerhet hos hjemmeboende eldre er en stor utfordring med tanke på den kommende eldrebølgen i Norge, som tilsier at andelen eldre over 70 år skal fordobles fram mot 2060. Ikke bare oppstår brann hyppig hos eldre, men mange eldre har også dårligere forutsetninger enn andre når det gjelder å oppfatte, reagere og evakuere raskt nok når det brenner.

 

I følge en undersøkelse Opinion gjorde for oss høsten 2014, oppgir hele 16 prosent av pårørende at de kjenner til tilfeller av brann eller branntilløp hjemme hos de eldre. Én av tre sier de er bekymret for brannsikkerheten hos sine foreldre og besteforeldre.

 

På bakgrunn av dette har Norsk brannvernforening og KLP etablert samarbeidsprosjektet «Bry deg før det brenner». Prosjektet retter søkelys på brannsikkerhet hos hjemmeboende eldre, og de pårørendes rolle i arbeidet med å forebygge brann. Kampanjen henvender seg først og fremst til barn og barnebarn av eldre som bor hjemme, men vi ser også på dere som er ideelle tilbydere av besøkstjeneste hos eldre som en viktig målgruppe. Ikke alle gamle har nære pårørende, og for disse er dere mye verdt!

 

Vår henstilling til dere er at dere oppfordrer de som besøker gamle om å bruke noen få minutter på brannsikkerheten. Det skal ikke mye kunnskap til for å gjøre hverdagen litt tryggere for den man besøker. En rask sjekk av røykvarsleren, en liten titt rundt komfyren og litt fokus på den gamles muligheter til å komme seg i sikkerhet – enkle tiltak som ikke trenger ta lang tid, men som kan redde liv. Vi har laget en brosjyre som gir en lettfattelig oversikt over hva man bør se etter. Denne følger vedlagt. Dersom dere ønsker å distribuere brosjyren til deres frivillige som driver med besøkstjeneste, kan vi sørge for at dere får brosjyren i et hendig papirformat.

 

Har dere ytterligere spørsmål om prosjektet «Bry deg før det brenner», er det bare å ta kontakt på e-post.

Følg gjerne også «Bry deg før det brenner» på Facebook: