PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KLIKK PÅ KARTET FOR Å FINNE DIN SENTRAL

Kart Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Hedmark Møre og Romsdal Oppland Sogn og Fjordane Buskerud Hordaland Rogaland Telemark Aust-Agder Vest-Agder Akershus Oslo Vestfold Østfold

Landsmøte i Norges Frivilligsentraler

13.10.2016: Norges Frivilligsentraler avholder ordinært landsmøte fredag 18. november. Viser til forhåndsvarsel som ble sendt ut i midten av august. Påmelding gjøres her.

Landsmøtet er lagt til Best Western Oslo Airport Hotel på Gardermoen og starter kl. 10.00.

Enkelte har (pga. bestilling av flybilletter m.m.) spurt hvor lenge møtet vil vare. Det er aldri lett å si når det gjelder et landsmøte, men vi bør satse på å bli ferdige til kl 15.30.

Landsmøtet

Vedtektene sier blant annet følgende om landsmøtet i §4. Landsmøtet:

a. Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og avholdes hvert annet år.

b. Landsmøtet består av:

1. medlemssentralene, som kan stille med inntil to representanter, hvorav en representant har stemmerett på landsmøtet
2. landsstyrets medlemmer og vararepresentanter
3. andre som landsstyret ønsker å invitere til landsmøtet

c. På landsmøtet har bare landsmøtedelegatene alle rettigheter. Landsstyret har tale- og forslagsrett. Inviterte deltakere har talerett.

d. Ved votering har hver medlemssentral en -1- stemme.

e. Landsmøtet gjennomføres etter vanlige regler for årsmøte for frivillige organisasjoner.

1. Innkalling til ordinært landsmøte skjer skriftlig med minst 3 måneders varsel.
2. Forslag som skal behandles av landsmøtet skal være landsstyret i hende 1 måned før landsmøtet.
3. Fullstendig sakliste skal være delegatene i hende senest 2 uker før landsmøtet.
4. Landsmøtet behandler kun saker oppført på saklisten.

f. Landsmøtet velger en valgkomité som innstiller landsstyrekandidater med varamedlemmer. Valgkomiteen foreslår ny valgkomité.

g. Landsmøtet skal behandle:

1. beretning og revidert regnskap
2. innkomne forslag
3. handlingsprogram
4. budsjett, herunder medlemskontingent for kommende landsmøteperiode
5. valg av landsstyre med vararepresentanter
6. godtgjørelse til styret
7. valg av offentlig godkjent revisor
8. valg av ny valgkomité

Merk dere særlig pkt. e.2; Innkomne saker må være styret i hende 1 måned før landsmøtet, dvs. 18. oktober.

Se for øvrig vedtektene for nærmere informasjon.

Landsstyret sendte i midten av august ut forhåndsvarsel om landsmøtet 18. november.

Landsmøtedokumenter (årsmelding, regnskap m.m.) vil bli sendt medlemssentralene senest 14 dager på forhånd, dvs seinest fredag 4. november.

Påmelding (stoppet etter 01.11.)

Av hensyn til hotellet settes frist for påmelding til landsmøtet til: 1. november.

Oppdatering 02.11.2016 kl. 00.00:
Påmeldingen er nå stoppet og lenke til påmeldingsskjemaet er fjernet. Det er påmeldt 114 fra 86 frivilligsentraler. Det fordeler seg med 72 (63%) fra daglig ledere / ansatte og 42 (37%) fra styre/eiere.

Norges Frivilligsentraler dekker lunsjpakke for deltakerne. Medlemssentralene dekker selv utgifter til reise for sine representanter.

13. oktober 2016

Ulf Ludvigsen
Styreleder
Norges Frivilligsentraler