PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KLIKK PÅ KARTET FOR Å FINNE DIN SENTRAL

Kart Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Hedmark Møre og Romsdal Oppland Sogn og Fjordane Buskerud Hordaland Rogaland Telemark Aust-Agder Vest-Agder Akershus Oslo Vestfold Østfold

Nyhetsbrev nr. 10/2017

1. Spørreundersøkelsen

Resultatet av spørreundersøkelsen 2017 foreligger nå. Hele 341 av 424 sentraler (80 prosent) deltok, det er vi veldig fornøyde med. - Tusen takk til deg som deltok! - En hovedsak var å finne ut hvordan det gikk med omlegging av tilskuddsordningen det første året. Vi synes funnene er svært viktige, og vi vil følge opp med en ny undersøkelse i 2018.

Denne undersøkelsen offentliggjøres under Frivillighetskonferansen nå på torsdag. Her er linken til kortversjonen.


2. Gratulerer med Frivillighetsdagen i morgen!

Takk til dere som engasjerer dere! 5. desember feirer verden den internasjonale frivillighetsdagen, som ble lansert av FN allerede i 1985 og som har vært feiret siden. Norges Frivilligsentraler vil gjerne bruke anledningen til å takke dere ALLE som gjør en frivillig innsats, også hos oss – HJERTELIG TAKK!

Det er omlag 46.000 frivillige tilknyttet alle landets frivilligsentraler som gjør en innsats til glede og nytte for seg selv og andre – vi er rett og slett tilstede i de fleste av landets lokalsamfunn. Denne dagen vil vi feire innsatsen med en stor takk til alle dere som er frivillige og en takk til alle dere som legger til rette for at denne frivilligheten er mulig.
Det at dyktige daglige ledere og styrer i frivilligsentralene åpner opp for engasjement og skapervilje ved å støtte opp om lokale initiativ i samarbeid med alle som har TID og LYST, være seg det er enkeltfrivillige, lag og foreninger, næringsliv eller det offentlige i fellesskap er det verdt å synliggjøre med stolthet. 

På tross av at Norge ligger på verdenstoppen i målt frivillig innsats, og at «dugnad» har blitt kåret til vårt nasjonalord, så rapporterer forskningen på frivillighet at terskelen for å delta i frivillig arbeid er hevet. Det er langt flere som ønsker å være med enn de som allerede aktivt deltar, også hos oss, men som enten ikke vet hvordan de kan få tatt del, hva som kreves, eller som sier - de aldri har blitt spurt. Her har vi i frivilligsentralene sammen med de ulike ideelle organisasjoner, lag og foreninger en konkret utfordring i å legge til rette for at folk kan ta del. Frivilligsentralene gir fantastiske muligheter til dette, så da kan vi kanskje forene dagens takk både til de som selv engasjerer seg som frivillige og de som legger til rette for at flere kan få ta del som frivillige i samfunnet.

Takk for stort engasjement, og gratulerer med dagen!


3. Landsmøte 2018

Husk påmelding til landsmøtet søndag 8. og mandag 9. april 2018. Prisen stiger etter 11. desember. 


4. Vel møtt

Og til mange av dere - Vel møtt i Oslo torsdag og fredag (KS frivillighetskonferanse og nettverksledermøte).


Med hilsen
Norges Frivilligsentraler