PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KLIKK PÅ KARTET FOR Å FINNE DIN SENTRAL

Kart Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Hedmark Møre og Romsdal Oppland Sogn og Fjordane Buskerud Hordaland Rogaland Telemark Aust-Agder Vest-Agder Akershus Oslo Vestfold Østfold

Nyhetsbrev nr. 12/2017

Årets siste nyhetsbrev blir også årets lengste nyhetsbrev! Bruk gjerne litt tid før julefeiring starter til å lese all informasjonen. Takk for den fantastiske jobben dere gjør for så mange mennesker, og som gir glede i hverdagen!!

1. Frivillighetskonferansen

Det var en vellykket Frivillighetskonferanse den 7. desember, der vi først var medarrangør sammen med KS og Frivillighet Norge, styreleder hadde første innlegg, og vi skal lage oppsummeringen fra workshopen som ble avholdt på slutten av dagen. Klikk her for å se video av konferansen. Etter hvert vil det også legges ut innlegg/presentasjoner her.

2. Nettverksledermøtet

Ettermiddagen den 7. desember og dagen etter den 8. desember avholdt vi en egen konferanse for nettverksledere og hovedstyre, og med fabelaktig god oppslutning. Her er en oppsummering med de viktigste punkter Norges Frivilligsentraler skal forholde seg til.

  1. Det er bred enighet om at nettverkene fortsetter. Nettverket finner selv det beste løsning som passer for sin region eller sitt område.
  2. Det er ikke behov for at Norges Frivilligsentraler tar ansvar for koordinering av organisering av nettverkene.
  3. For god samhandling er det viktig at Norges Frivilligsentraler får vite hvem i nettverket som er nettverksleder/nettverkskontakt.
  4. Norges Frivilligsentraler kan og skal bistå i de behov et nettverk og/eller nettverksleder har.
  5. Nettverk med sin nettverkskontakt er et viktig ledd for å ivareta informasjonsflyt, erfaringsdeling og kompetansebygging. Leddet er viktig i relasjonen mellom alle sentralene og Norges Frivilligsentraler.

For mer informasjon kan du henvende deg til din nettverksleder. Vi skal sende ut et mer omfattende referat til alle nettverksledere i løpet januar.

3. Felles IT-løsning

Norges Frivilligsentraler mener det er viktig at landets sentraler får tilbud om en enkel og funksjonell IT-løsning som kan dekke mest mulig av sentralenes behov. I tillegg ser en behov for en god løsning for nettverk, regionale sammenslutninger og Norges Frivilligsentraler selv. For sentralene trengs et fagsystem for å håndtere register over frivillige, ulike grupper, informasjon ut til frivillige, enkel håndtering av oppdrag samt referater og oppgaver. I tillegg skal løsningen brukes til å administrere sentralenes nettsider og nasjonalt register og statistikk fra sentralene.

Det har vært invitert ni leverandører for å komme med forslag til løsninger for å dekke disse behovene, og det har vært møter med tre av dem. Arbeidsgruppen har nå besluttet å inngå en rammeavtale med WIS. WIS ble foretrukket fordi de har vist en enkel og fleksibel løsning som dekker ønskede områder, muligheten for å kunne levere raskt og til en rimelig pris. I tillegg har bedriften stor kompetanse på frivillig sektor. WIS har bl.a. samlet inn og presentert Norges nasjonale statistikk fra grunnskolene helt siden 1992.

Vi satser på å ha den offisielle presentasjon av IT løsning på landsmøte 2018, og at vi så fort som mulig vil begynne å implementere deler av løsningen som skal være tilgjengelig for alle. Vi gleder oss til å presentere vår fremtidsvisjon, og håper og tror at sentralene vil stå sammen også i den digitale fremtiden.

4. Valgkomite & landsmøte

Valgkomiteen har begynt sitt arbeid og henvender seg nå til dere slik at dere kan komme med innspill til nye styremedlemmer.

Mottatt fra leder av valgkomiteen Marte Tangen:

På landsmøtet i april 2018 skal det veljast nytt landsstyre i Norges frivilligsentraler. Styret blir valt for 2 år, og vi treng mange dyktige kandidatar for å kunne sette saman det nye styret med dei variasjonane som krevst i geografi, kjønn, eigarform på sentralen og kompetanse.

Valkomiteen ber no dykk alle om å nominere aktuelle kandidater til styret, om de har ein dagleg leiar, eit styremedlem eller ein frivillig ved dykkar sentral som ønskjer og er egna til å sitte i styret. Vi ønskjer at de avklarer før nominering at kandidaten sjølv er motivert for oppgåva.

Frist for nominasjonen er: 16. februar 2018 - sendes til Marte Tangen Vang frivilligsentral frivilligsentralen@vang.kommune.no. Klikk her for å se mer informasjon.

Og vi er glade for å kunne informere dere om at vi nå har over 150 påmeldte deltagere til landsmøtet 2018! Det er fortsatt mulig å melde seg på: www.frivilligsentral.no/lm18.

5. Facebook.com/norgesfrivilligsentraler

Norges Frivilligsentraler jobber med vår synlighet på flere fronter. I året som kommer vil flere tiltak og aktiviteter bli lansert. Facebook er en enkel og rask måte å hjelpe hverandre og oss selv til å bli mer synlige på. Logikken bak synlighet på Facebook ligger i aktiviteten. Jo mer aktivitet på en side eller et innlegg, jo flere vil Facebook vise innlegget til.

Norges Frivilligsentraler legger ukentlig ut 2 – 6 poster med innhold fra frivilligsentralene. Vi henter disse fra lokalaviser og nasjonale medier. Dette er gladhistorier fra hele Norge som viser hvordan vi sprer glede og varme. Vi er 430 daglig ledere, rundt 2000 styremedlemmer og 46 000 frivillige. Hvis vi daglige ledere og våre styremedlemmer liker, kommenterer og deler våre felles historier, vil disse historiene løftes opp og synes for hele Norge. Vi vil kunne bli et fyrtårn av innsats og glede – og alt vi trenger å gjøre er: KLIKK – LIK – KOMMENTER – DEL

6. Statsbudsjett 2018

Diskusjonene pågår fortsatt. Her er det viktigste for oss:

Flertallet viser til at en gjennom budsjettforliket vil øke tilskuddet til frivillighetssentraler med 5 mill. kroner gjennom overføringer til kommunene.

7. God Jul

Norges Frivilligsentraler ønsker alle sentraler med daglige ledere, styrer, frivillige og brukere en Riktig God Jul, og et Godt, Nytt og veldig spennende År 2018!


Med hilsen