PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KLIKK PÅ KARTET FOR Å FINNE DIN SENTRAL

Kart Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Hedmark Møre og Romsdal Oppland Sogn og Fjordane Buskerud Hordaland Rogaland Telemark Aust-Agder Vest-Agder Akershus Oslo Vestfold Østfold

Nyhetsbrev nr. 9/2017

1. MØTE MED STORTINGET

Styrerepresentanter har vært på høringsrunden til fremlagt forslag til statsbudsjett i 2 komiteer, Kommunal- og forvaltning og Helse- og omsorg, der vi har takket for økt tilskudd til sentralene neste år, har meldt vår bekymring for at ikke alle sentraler har fått det økte tilskuddet som staten har sendt til de respektive kommuner, og har argumentert for vårt søknad om driftstilskudd. Den tredje komiteen, Familie- og kultur, besøkes på torsdag 2.11.

 

2. KONFERANSER 7. OG 8. DESEMBER

Vel møtt til dere som kommer på konferansen med KS og Frivillighet Norge den 7. desember, og Nettverkslederkonferansen den 7. desember ettermiddag + 8. desember! Til denne blir vi ca 40 stk fra hele landet.

 

3. LANDSMØTE I APRIL 2018

Vi jobber med praktiske ting til landskonferansen i april. Kongehuset er invitert til åpningen! Sett av søndag 8. og mandag 9. april, og antagelig blir det også KS – konferanse om frivillighet tirsdag 10. april.

 

4. IMDi

To fra styret har hatt et vellykket møte med IMDi. Vi jobber nå for å kanskje kunne inngå en intensjonsavtale med dem, og vi ønsker å være et bindeledd mellom IMDi – frivilligsentralene og kommunene.

5. MØTE MED SVERIGE

Styreleder har opprettet kontakt med vår svenske søsterorganisasjon – Riksfõrbundet Sveriges Frivilligcentraler, og deres yrkesforbund Frivilligsamordnarnas Fõrbund.

De har blant annet for første gang gitt et tilbud om grunnopplæring for sine daglige ledere – 2 x 2 dager nå i høst, og dette vil vi gjerne se nærmere på.

 

6. FRIVILLIGHETSMELDINGEN

Styret har forfattet et nytt innspill til frivillighetsmeldingen fra KUD, der vi samtidig gir vår tilslutning til innspillet fra Frivillighet Norge.

 

7. NORSK KULTURFORUM

Styreleder har hatt et møte med Norsk Kulturforum NOKU om informasjon og felles interesser, og har meldt inn at vi ønsker å være med i fellesforumet for alle landets paraplyorganisasjoner på kulturfeltet.

 

Med hilsen

Norges Frivilligsentraler