PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KLIKK PÅ KARTET FOR Å FINNE DIN SENTRAL

Kart Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Hedmark Møre og Romsdal Oppland Sogn og Fjordane Buskerud Hordaland Rogaland Telemark Aust-Agder Vest-Agder Akershus Oslo Vestfold Østfold

Nettverksstrukturen

Landsstyret anmoder alle om å opprettholde nettverksstrukturen

Landsstyret i Norges Frivilligsentraler ber om at alle bidrar til å fortsette den gode organiseringen vi har hatt med nettverk og regioner. Dette er særdeles viktig for å ivareta informasjonsflyt, erfaringsdeling og kompetansebygging utover egen frivilligsentral - i alle fall nå i overgangsåret hvor så mye er i endring. Vi trenger et nivå mellom den enkelte sentral og landsorganisasjonen. Etablering av flere fylkeslag er også en god modell for noen.

Akkurat hvordan man organiserer nettverkene og hvordan man løser rollen som nettverksleder vil trolig måtte variere siden det ikke kompenseres økonomisk for nettverksleder fra sentralt hold. Det er imidlertid både eksempler på at nettverk nå velger å sikre frikjøp av nettverksleder ved at hver sentral betaler inn til nettverket av de ekstra tildelte midlene sentralen får, men også at ledervervet går på omgang som et ulønnet verv. Hva som egner seg best for dere, kjenner dere best. Uansett format er det viktig at nettverkene til enhver tid har oppdatert kontaktinformasjon i vårt felles registreringssystem, slik at kommunikasjonen mellom nettverkene og Norges Frivilligsentraler opprettholdes. Vi skal jo jobbe sammen for best mulige betingelser i lang tid fremover, så det må ikke glippe nå i oppstarten selv om de ytre betingelsene er i endring.

Mer informasjon: