Aktiviteten ved sentralene

Innhenting av statistikk er en viktig del av arbeidet til Norges Frivilligsentraler. Det er viktig for oss å kartlegge arbeidet til frivilligsentralene våre, for å vise omfanget og viktigheten av arbeidet de gjør.

Siden 1. november 2018 registrerer Norges Frivilligsentraler nasjonale kategorier på aktiviteter ved den enkelte sentral. 325 av 469 sentraler har registret aktivitet i InVi.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Ta gjerne kontakt med Norges Frivilligsentraler ved behov for mer opplysninger.

Kategorier

Av 4584 aktive aktiviteter er nå 3611 (78,8 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 1014 28,1 %
En til en hjelp/tjeneste 830 23,0 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 463 12,8 %
Annet 356 9,9 %
Arrangement 257 7,1 %
Inkludering/integrering 227 6,3 %
Kurs/undervisning 214 5,9 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 169 4,7 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 81 2,2 %
Totalt 3611 100 %

Samarbeid

Av 4584 aktive aktiviteter er nå 2879 (62,8 %) påført samarbeid.

Samarbeid Antall
I egen regi 1199
Lokale lag og foreninger 781
Offentlig annet 696
Offentlig helse 534
Annet 210
Nasjonale organisasjoner 165
Næringsliv 156

Alder

Av 4584 aktive aktiviteter er nå 375 (8,2 %) påført alder fra eller til.

Aldersgruppe Antall
For alle 920
0 - 1 år 150
2 - 11 år 155
12 - 18 år 270
19 - 25 år 52
26 - 49 år 57
50 - 65 år 104
66 år og eldre 13

Kategorier med aktiviteter

Av 4584 aktive aktiviteter er nå 3611 (78,8 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

1. Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

2. En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

3. Fysisk aktivitet og friluftsliv

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

4. Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

5. Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

6. Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

7. Håndverk, hobby, musikk og sang

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

8. Utlån, gjenbruk og reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

9. Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

2018 © Norges Frivilligsentraler