Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Regioner

Frivilligsentralene er delt inn i regioner.

Region Antall Prosent
Øst Norge 113 24,1%
Sør Norge 120 25,6%
Vest Norge 108 23,0%
Midt/Nord Norge 124 26,4%
Totalt 465 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 45 nettverk med 50 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 226 48,2%
Forening/lag 126 26,9%
Stiftelse 70 14,9%
Samvirkeforetak 23 4,9%
Annet 12 2,6%
(Ikke satt) 5 1,1%
Aksjeselskap 3 0,6%
Totalt 465 100,0%

4. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 248 69,3%
Flere sentraler 58 16,2%
Uten sentral 52 14,5%
Totalt 358 100%

5. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
Totalt 465 100,0%

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 465 sentralene i landet er 450 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 96,8%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 113 113 100,0
Sør Norge 120 116 96,7
Vest Norge 108 103 95,4
Midt/Nord Norge 124 118 95,2
Totalt 465 450 96,8

7. Aktivitetskategorier

Av 3991 aktive aktiviteter er nå 3028 (75,9 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 962 31,8 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 446 14,7 %
En til en hjelp/tjeneste 433 14,3 %
Annet 282 9,3 %
Arrangement 250 8,3 %
Inkludering/integrering 227 7,5 %
Kurs/undervisning 200 6,6 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 157 5,2 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 71 2,3 %
Totalt 3028 100 %
2018 © Norges Frivilligsentraler